Mixology

MIXOLOGY TEAM הינה חברת בוטיק ותיקה המציעה שירותי בר מרהיבים למגוון אירועים.
בתהליך הקמת האתר שמנו דגש על הצגת המוצר ושימוש בחומרים הגלם של מיקסולוג'י טים בצורה האופטימלית, ולא סתם האתר סוחף מחמאות.

Rate this projects