בניית אתר דאל

חברת ד.א.ל הנדסה מציגה מעל ארבעים שנות ניסיון, בהן יוזמה וחזון הפכו למציאות בפיתוח הארץ, המשקפת בצורה הטובה ביותר את החיבור בין ערכיות, לפיתוח ולעשיה.